Geologická expozice v Táboře

„Lidé si myslí, že kameny jsou němé. A přitom je tak snadné přimět kámen k řeči.“
Hans Arp, sochař

Znak města Tábora

O EXPOZICI

Záměrem geologické expozice Pod Klokoty v Táboře je předvést široké veřejnosti vybrané druhy hornin, které nás obklopují a jsou součástí neživé přírody našeho okolí. Expozice je koncipována tak, že návštěvníkům představuje exponáty hornin regionu Jihozápad s jednotlivými popisy ke každému vystavenému exempláři, s geologickou mapkou, zákresem lokality výskytu a fotografiemi z místa sběru. V zájmu prezentace struktury vybraných vzorků byly provedeny maloplošné výbrusy.

Nově vybudovaná expozice navazuje na síť již zřízených environmentálních prvků a zařízení v údolí řeky Lužnice pod Táborem.
Na geologickou expozici vás navedou směrovky a značení Klubu českých turistů.

Dominantou celého komplexu se stal altán ve tvaru prehistorického ještěra, který je umístěn na nejvyšším místě expozice.

V infocentrech města Tábora jsou vám k dispozici dřevěné turistické známky, pamětní razítko s logem expozice a samolepky s logem expozice.

Motto:
„Lidé si myslí, že kameny jsou němé. A přitom je tak snadné přimět kámen k řeči.“ Hans Arp, sochař

Kámen, obyčejný kámen, pro mnohé poněkud neatraktivní prvek neživé přírody, ale…

Kámen má mnoho podob a vlastností, které lidé od doby, kdy se svými kulturními projevy začali odlišovat od ostatních živočišnýchdruhů, využívali. Před půl milionem let byl kámen jedním z prvních nástrojů použitých opočlověkem v boji o přežití. Byla to jedna z fundamentálních materií, která člověka obklopovala, kterou využíval ke vtiskování svých představ o okolním světě. Svým způsobem to platí stále, i když v dnešní době je kámen v mnoha oborech nahrazován materiály alternativními. Kámen nás provází od nepaměti (megalitické hroby, velké balvany se stávaly pohanskými kultovními místy, ve středověku byl kámen výhradním materiálem pro stavby kostelů, hradů, opevnění – používal se neopracovaný, hrubě či kamenicky tvarovaný; z dalších jeho využití: dlažba – kočičí hlavy, dlažební kostky, mlýnské kameny, dělové koule, hraniční kameny, milníky, pomníky, památníky, v průběhu 2. světové války se používal i na protitankové překážky).
Dnes přichází využití přírodního kamene opět do módy. Těžařské společnosti prodávají přímo z lomu žádané kamenné solitéry, pokud se zabývají současně i hrubou kamenickou výrobou pak i mnohé zpracované výrobky – kostky, štípanou dlažbu na chodníčky či pergoly, hrubě opracovaný materiál na plotové zdi… Kamenické firmy mají zase ve svém programu nejeden výrobek – fontánky, kašny, pítka, zahradní stoly, lavice, venkovní krby, opěrné a okrasné zídky a další produkty.
Nelze zapomenout na kámen jakožto nenahraditelnou surovinu pro řadu průmyslových odvětví (energetiku, stavebnictví, hutnictví, sklářství atd.) a i pro zemědělství (hnojiva).
A nakonec je nutné připomenout, že působením přírodních procesů a vlivů na podkladní horniny dochází k přeměně na podklad, který se stává živným prostředím pro rostlinný kryt, v němž nacházejí podmínky pro svoji existenci rostliny a živočichové. Výsledný přírodní útvar, který vzniká z povrchových zvětralin a ústrojných zbytků, je půda.

Údaje o stavbě
– environmentální zařízení s prezentací prvků neživé přírody

Autoři námětu
– pracovníci OŽP MěÚ Tábor

Generální projektant
– Ing. arch. Martin Jirovský, Ph. D., ateliér M. A. T. T. Tábor

Odborný garant
– Ing. Josef Lehečka, Báňské a měřičské služby Blatná, v. o. s.

Odborné technické práce
– Pavel Klimeš, HANSON ČR, a. s., Veselí nad Lužnicí

Dodavatel
– Ing. Jiří Slepička, Zahradní architektura Tábor, s. r. o.

Finanční partneři
– Krajský úřad Jihočeského kraje
– HANSON ČR, a. s., Veselí nad Lužnicí

 
Copyright 2006 Město Tábor
Realizace RUDI, a.s.