Geologická expozice v Táboře

„Lidé si myslí, že kameny jsou němé. A přitom je tak snadné přimět kámen k řeči.“
Hans Arp, sochař

Znak města Tábora

MAPA EXPOZICE

1. Svor
2. Amfibolit
3. Krystalický vápenec (Lom Chýnov, Lom Krty - 2x)
4. Kvarcit (SZ od Chotovin)
5. Silicit - buližník
6. Kvarcit (Bonkovice )
7. Slepenec
8. Pískovec
9. Syenit - 2x (Slapy u Tábora)
10. Amfibolicko - biotitická žula = granodiorit
11. Amfibol - biotitická porfyrická žula
12. Pyroxen - bitotický diorit
13. Olivínický nefelinit
14. Spilit
15. Migmatitizovaná dvojslídná pararula
16. Kordiriticko - biotitická rula      - silně migmatitizovaná
17. Granulit
18. Hadec
19. Syenit, lom Klokoty
20. Ortorula (vrch Blaník)
21. Ortorula (lůmek severně obce Cetoraz)
22. Ortorula (úbočí vrchu Choustník)
23. Hrubozrnná porfyrická žula (vrch Choustník)
24. Žilná leukokratní žula (kopec Chlum u Sepekova)
25. vzorek z Jordánské hráze (bude odebrán při plánované opravě spodní výpusti)
26. Skarn (pyroxenicko – granátický rohovec – lom Kameník u Hutí)
27. Ortopyroxenit (lůmek v lesíku cca 1 km od Mezna)
28. Amfibolicko – biotitický granodiorit (vrch Dehetník)
29. Žilná leukokratní žula (lom Padařov)
30. Amfibolit (lom Debrník)
31. Skarn (granáticko – pyroxenický rohovec – lom Mladá Vožice)
Informační růžice – zde návštěvníci můžou najít informace o historii Země, o horninách a nerostech, o geologické stavbě a geomorfologii Táborska, vývoji georeliéfu a pedologii.

 

Jak se k nám dostanete?

Z autobusového nebo vlakového nádraží můžete pokračovat autobusem MHD č. 11, 13, 16, 18 na zastávku Klokoty. Zde přejdete hlavní silnici a ulicí Staroklokotskou se dostanete ke Klokotskému kostelu, kde se napojíte na zelenou značku českých turistů, která samozřejmě vede již z vlakového či autobusového nádraží pro turisty, kteří zvolí pěší trasu.

Z autobusového nádraží můžete také jet č. 30,31,40,41 směrem na Větrovy a vystoupit by jste měli na zastávce Švehlův most. Odtud se dáte vlevo a cca po 50 m zahnete do prava pod most. Půjdete stále kolem řeky Lužnice a po cca 1 km dorazíte na geologickou expozici.

 
Copyright 2006 Město Tábor
Realizace RUDI, a.s.