Geologická expozice v Táboře

„Lidé si myslí, že kameny jsou němé. A přitom je tak snadné přimět kámen k řeči.“
Hans Arp, sochař

Znak města Tábora
Geologická expozice Mapa expozice O expozici
Mapa geologické expozice

Záměrem geologické expozice Pod Klokoty v Táboře je předvést široké veřejnosti vybrané druhy hornin, které nás obklopují a jsou součástí neživé přírody našeho okolí. Expozice je koncipována tak, že návštěvníkům představuje exponáty hornin regionu Jihozápad s jednotlivými popisy ke každému vystavenému exempláři, s geologickou mapkou, zákresem lokality výskytu a fotografiemi z místa sběru. V zájmu prezentace struktury vybraných vzorků byly provedeny maloplošné výbrusy.

Nově vybudovaná expozice navazuje na síť již zřízených environmentálních prvků a zařízení v údolí řeky Lužnice pod Táborem.
Na geologickou expozici vás navedou směrovky a značení klubu českých turistů.

Geologická expozice v Táboře ZVětšit obrázek    
     
Podpora a realizace projektu
 
Logo Jihočeského kraje

Tento projekt byl spolufinancován
Jihočeským krajem.

AUTOŘI NÁMĚTU
pracovníci OŽP MěÚ Tábor

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
Ing. arch. Martin Jirovský, Ph. D.,
ateliér M. A. T. T. Tábor

ODBORNÝ GARANT
Ing. Josef Lehečka,
Báňské a měřičské služby Blatná, v. o. s.

ODBORNÉ TECHNICKÉ PRÁCE
Pavel Klimeš, HANSON ČR, a. s.,
Veselí nad Lužnicí

DODAVATEL
Ing. Jiří Slepička, Zahradní architektura

Copyright 2006 Město Tábor
Realizace RUDI, a.s.